Akutt smerte

Akutt smerte
AdobeStock

Den akutte smerten kan være av noen sekunders varighet eller vedvare inntil 3 måneder. Smerten kan være konstant over tid, men variere i intensitet eller være avbrutt av smertefrie perioder, dvs. «komme og gå».

Da akutt smerte kan være et symptom på underliggende skade eller sykdom, er utredning av underliggende årsak viktig. De fleste akutte smertetilstander går over av seg selv når skaden er tilhelet eller sykdommen er behandlet.