Behandling av akutt smerte

Medisin
AdobeStock

Medikamentell behandling har en sentral plass i behandlingen av akutt smerte. Gode kommunikasjonsvaner og ikke-medikamentelle metoder kan likevel være avgjørende for effekten man får av behandlingen som gis. Ved akutte smertetilstander er det ofte en betydelig angstkomponent involvert i smerteopplevelsen. Angst og stress forsterker smerteopplevelsen. Det er da avgjørende å etablere trygghet og tillit i behandler-pasientrelasjonen. Forutsigbarhet for smertebehandlingen og andre tiltak reduserer uro og kan redusere behov for smertestillende medisin.

Eksempler er øyekontakt, bruk av navn, tydelig informasjon, optimal leiring i seng, i stol eller på båre, berøring, varme- eller kuldepakninger, hjelp til tidlig mobilisering m.m.