Å bryte uhensiktsmessige mønstre

Det er en sentral oppgave for helsepersonell å hjelpe pasienten til å bryte en negativ spiral der hen kan være fastlåst i smerte, bekymring, verstefallstenkning, unngåelse, angst, depresjon og nedsatt fungering. For å hjelpe pasienten til å bryte sine uhensiktsmessige mønstre, er det viktig ta utgangspunkt i pasientens ståsted. Behandleren må få frem pasientens bekymringer og hva som er forsterkende og opprettholdende faktorer for smerten. Dette er viktig å utforske da det ellers kan hindre ny innsikt og bedring.

Å bryte uhensiktsmessige mønstre
COLOURBOX

For helsepersonell er det viktig å formidle til pasienten at smerten kan påvirkes, og hjelpe pasienten til gradvis å «ta livet tilbake».