Kommunikasjon

«Kommunikasjon har stor betydning for behandlingen, kanskje mer enn vi liker å tro» (Arnstein Finset, psykolog). God kommunikasjon er effektiv kommunikasjon. Det gir bedre behandling, og pasienten blir bedre i stand til å håndtere sykdommen sin. En kommunikasjonsmodell som brukes mye blant helsepersonell er «Fire gode vaner». I denne modellen øves ferdigheter i klinisk kommunikasjon. Hensikten er å ha gode rammer for samtalen for å skape tillit og trygghet, slik at en kan gå videre med å utforske pasientens forståelse og hvilke konsekvenser sykdommen har i pasientens liv.  I samtalen er det viktig å vise empati og validere pasientens opplevelser. Avslutningsvis vektlegges oppsummering og tilbakemelding for å sikre en felles forståelse av situasjonen og veien videre.

communication
AdobeStock

Fire gode vaner i klinisk kommunikasjon

  1. Invester i begynnelsen. Etabler kontakt tidlig. Få fram hva pasienten har på hjertet. Planlegg sammen med pasienten.
  2. Utforsk pasientens perspektiv. Utforsk pasientens forståelse. Sjekk forventningen til deg. Få fram betydningen for dagliglivet.
  3. Vis empati. Vær åpen for pasientens følelser. Gi tydelig uttrykk for empati. Vis empati også nonverbalt. Vær oppmerksom på egne reaksjoner
  4. Invester i avslutningen. Gi diagnostisk og annen relevant informasjon. Vektlegg læring og mestring. Involver pasienten i beslutninger. Avslutt og sjekk ut på en ryddig måte. Et nyttig spørsmål er; hva kan hindre deg i å gjennomføre dette tiltaket?

For mer informasjon: Se «Kjekt å vite/fordypning» til slutt i modulen.

Årsaker til smerten kan være kompliserte, og kanskje uforklarte, men opplevelsen er like fullt reell og må bekreftes av helsepersonellet.