Råd du kan gi pasienten

  • Oppmuntre pasienten til å bruke kroppen normalt og trygge på at dette ikke er skadelig
  • Understreke viktigheten av gradvis økning i aktvitetsnivå
  • Støtte pasienten til å lage en aktivitetsplan tilpasset nåværende funksjonsnivå, som kan gi god struktur i hverdagen
  • Vektlegge energiøkonomisering med balanse mellom aktivitet og hvile
  • Utforske konsekvensen av pasientens atferd. Har unngåelsen/overytelsen ført til bedre fungering og livskvalitet. Har smerten blitt mindre?
  • Søvn: Kartlegge pasientens søvnvaner og gi råd om god søvnhygiene. (Se under: Kjekt å vite/fordypning)
Råd du kan gi pasienten
Adobe Stock