Akutt eller langvarig smerte

Vi skiller mellom akutt smerte og langvarig smerte. Skillet går ved en varighet på rundt tre måneder. Selv om skillet ved akkurat tre måneder kan virke kunstig, er det viktig å ha en grunnleggende forskjellig tilnærming til de to.

soccer player
AdobeStock

Et hovedbudskap i dette kurset er at akutt og langvarig smerte ikke bare er forskjellig med hensyn til varighet, men også funksjon, biologiske, og psykologiske forhold, sosiale konsekvenser, meningsinnhold og behandling

Akutt smerte oppstår gjerne etter sykdom, skade eller andre hendelser som påvirker kroppen og har en viktig funksjon som bidrar til beskyttelse og overlevelse. Den forsvinner av seg selv når en eventuell skade eller sykdom er tilhelet. Akutt smerte lar seg behandle med relativt enkle medisinske tiltak som for eksempel smertestillende medikamenter.

Når en smertetilstand har vedvart mer enn tre måneder ansees den som langvarig. Langvarig smerte forverres og vedlikeholdes uavhengig av den opprinnelige årsaken som utløste den akutte smerten. Den er vanskeligere å behandle, og fordrer at både behandler og den som opplever smerten erkjenner og forstår det komplekse ved slik smerte.

I noen tilfeller er langvarig smerte et resultat av en kjent underliggende sykdom eller skade (langvarig sekundær smerte), og vi kan forsøke å behandle årsaken, for eksempel med en hofteprotese ved artrose. Flere tilstander med langvarig smerte har ingen kjent påviselig årsak, denne kalles langvarig primær smerte, og kan betraktes som en sykdomstilstand i seg selv. Et eksempel er fibromyalgi.

Mer om kartlegging og behandling av langvarig smerte i modul 5 og modul 6.