Smertens funksjon

Fare
COLOURBOX

Smerten har en viktig funksjon. Den skal hjelpe oss å overleve. Smerte er et signal om fare som gir oss mulighet til å trekke oss unna og beskytter oss mot skade. Når skade oppstår trekker smerten oppmerksomheten mot det skadede området slik at vi kan ta hensyn og gi kroppen tilstrekkelig ro for å starte tilheling.

Det finnes sykdommer som kan svekke smertefølsomheten, f.eks. diabetes, multippel sklerose, nevropatier, hjerneslag og andre nevrologiske sykdommer. Helsepersonell må vite om dette og kunne informere om at svekket smertefølelse kan gi økt risiko for skade.

Smerte kan ses på som en alarmfunksjon som varsler om fare. Noen ganger fortsetter alarmen å varsle om fare selv om skaden eller sykdommen er tilhelet.