Informasjon om kurset

Målgruppe

Helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten som har pasienter med langvarige smerter.

Fagansvarlige utviklere av kurset

Tove
Tove Hansen
Psykomotorisk fysioterapeut
Smerteavdelinga
Sussane
Susanne Bengtsson
Spesialsykepleier
Smerteavdelinga
Marjala
Kristin Marjala
Psykologspesialist
Smerteavdelinga

Takk til:

Tina
Tina Ollila Uglebakken
overlege Fysikalsk Medisinsk Rehabilitering Finnmarkssykehuset, Kirkenes,
for veiledning underveis i kursutviklingen

En stor takk til alle våre kolleger i Smerteavdelingen som har bidratt med nyttige innspill og kvalitetssikring av kurset.

Vi ønsker også å takke testbrukere fra kommunene og de fire foretakene i regionen som har bidratt på veien til et brukervennlig kurs.

Tidsbruk:

Kurset består av syv moduler som tar 4-10 minutter hver.

Kurset ble publisert 2023 og skal revideres 2026.

Teknisk løsning:

Helsekompetanse.no har stått for design og utvikling av nettstedet.