Kilder

Medikamentell smertebehandling

Postoperative smerte

Riktig bruk av opioider