Medikamentell smertebehandling

Medisin
COLOURBOX

Medikamentvalg, dosering og administrasjonsform bør tilpasses individuelt etter en helhetlig vurdering av smertetilstanden.

Smertestillende medikamenter (analgetika) kan deles inn i to grupper, ikke-opioide og opioide smertestillende legemidler. I tillegg har vi såkalte ko-analgetika og enkelte lokalbedøvende midler som gjerne gis som tilleggsmedisiner eller på spesielle indikasjoner.

Medikamenter Indikasjon Virkning
Ikke-opioider Paracetamol NSAID (Non-steroide anti-inflammatoriske midler) Førstevalg ved svake til moderate smerter. Kombinasjon av Paracetamol og et tradisjonelt NSAID (f. eks Naproksen eller Ibuprofen) kan gi bedre smertelindring enn hver for seg alene. Når ikke-opioide analgetika gis sammen med opioider, reduseres opioidbehovet. Dette kan redusere bivirkninger forårsaket av opioider.
Opioider Svake: (Tramadol, kodein[JA1]) Sterke: (Morfin[JA2], oksykodon,  metadon, fentanyl) Reserves for moderat til sterk akutt smerte og pasienter med kort forventet gjenværende levetid. Sedative og respirasjonsdempende effekter. Kan gi toleranseutvikling, fysisk og psykologisk avhengighet og trang til ukontrollert doseøkning. Risiko for akutt overdosering øker ved samtidig bruk av sovemedisiner og beroligende medisin Når ikke-opioide analgetika gis sammen med opioider, reduseres opioidbehovet. Dette kan redusere bivirkninger forårsaket av opioider.
Ko-analgetika Antidepressiva: NSRI (Noradrenalin-serotonin reopptakshemmere) TCA (Tricykliske antidepressiva)) Anbefales som førstelinjebehandling ved nevropatiske smerter. Både TCA og NSRI-preparater kan interagere med en rekke andre medikamenter, deriblant smertestillende midler. Dette krever ekstra årvåkenhet.
Antiepileptika: (Gabapentin, pregabalin) Er, i likhet med antidepressiva, førstelinjebehandling ved nevropatisk smerte. De har færre interaksjoner med andre preparater enn antidepressiva, men en rekke lignende bivirkninger, spesielt trettet, konsentrasjonsvansker og andre kognitive og emosjonelle bivirkninger. Pregabalin og gabapentin har vist seg å ha et visst avhengighets- og misbrukspotensiale.
Ketamin
Klonidin
Brukes i sykehus på spesielle indikasjoner i behandling av akutt smerte Spesialistbehandling
Lokalbedøvende  Lidokain, bupivakain, ropivakain m.fl. Hemmer alle typer nerveimpulser og nerveledning lokalt i et begrenset område der bedøvelsen settes. Lokale bedøvelsesmidler brukes også inn mot ryggmargen (epiduralt eller spinalt) for å hemme nerveledning til/fra store deler av kroppen.