Angst og depresjon

Den psykiske helsen blir påvirket av langvarig smerte. Det er en overhyppighet av angst og depresjon hos pasienter med langvarig smerte. Data fra Norsk elektronisk smerteregister viser at 60 % av pasienter som henvises til tverrfaglige smerteklinikker rapporterer vesentlige symptomer på angst og depresjon. Psykologiske faktorer ses ikke nødvendigvis som årsaksfaktorer, men som faktorer som opprettholder og forsterker langvarig smerte.

Det som ofte kommer til uttrykk hos pasienter med langvarige smerter er nedstemthet, tristhet, frykt for å skade, bekymring for framtiden, grubling over hvorfor ting har blitt som de har blitt, sosial tilbaketrekning, nedsatt tiltakslyst og energi. Glede og interesse avtar, konsentrasjonen svekkes og man kan oppleve skyld, skam og håpløshet. Omfanget og varigheten av symptomtrykket vil avgjøre om det utvikles til en psykisk lidelse.

Angst og depresjon
Colourbox

Smerten kan forsterke og opprettholde den psykiske lidelsen, og omvendt.