Bevegelsesfrykt

Man unngår å belaste det smertefulle området for å beskytte det og av frykt for å forverre smerten. Avverge fører til kompenserende aktivitet i andre kroppsdeler som kan gi feilbelastning og virke inn på muskulatur og ledd. Dermed brer smerten seg også til andre kroppsdeler. 

Istedenfor bedring blir konsekvensen altså en forverring av smertebildet med svekkelse av muskulatur og økt smertefølsomhet. Bevegelsesfrykt og dens konsekvenser beskrives i figur «fear-avoidance modellen».

Bevegelsesfrykt
Adobe Stock