Stress

stress
AdobeStock

Stressresponsen er viktig for oss. Den aktiverer kroppen og gjør oss i stand til å håndtere dagliglivets store og små oppgaver, men når stress vedvarer, har det negative konsekvenser.

Det å leve med langvarig smerte er en stressfaktor i seg selv, og langvarig smerte forstås i økende grad som en stressrelatert lidelse. Mange av hjernestrukturene som bidrar til stressresponsen, er også involvert i reguleringen av smerte.

Når både smerte og stress vedvarer over tid, vil kommunikasjonen i nettverkene som regulerer smerte, oppmerksomhet mot smerte og stress, styrkes. Hjernen blir mer fokusert på smerten. Stressresponsen mister sin hensiktsmessige funksjon og blir en kronisk tilstand som vedlikeholder og forsterker smerten og gir utmattelse.