Unngåelsesatferd

Unngåelsesatferd omfatter mer enn å unngå bare fysiske bevegelser. Man forsøker å ta kontroll over smerten ved å unngå både bevegelser, aktiviteter og situasjoner som man frykter. Dette gir store ringvirkninger. Unngåelse og utsettelser kan gi en kortsiktig lette av smerten, mens problemet i virkeligheten forverres på lang sikt. Unngåelsesadferd kan generaliseres ved at man unngår stadig flere aktiviteter og situasjoner.

Det som i utgangspunktet var ment som beskyttelse fører til en forverring av smertetilstanden, og er nå blitt en del av problemet.

Unngaaelsesatferd
Adobe Stock