Utmattelse

Utmattelse er et vanlig symptom hos pasienter med langvarig smerte. For enkelte kan utmattelsen ha minst like stor innvirkning på dagliglivet som smerten. Utmattelsen kan hindre en i å gjennomføre daglige gjøremål, husarbeid og andre aktiviteter som kunne vært gunstig for å lindre smerten.

Utmattelse kan ha mange årsaker, også for pasienter med smerte. Vi vet at områder i hjernen som behandler informasjon om kroppens overordnede velvære er viktig både for smerte og utmattelse.

exhaustion
AdobeStock

Smerter i seg selv er slitsomt, og stress knyttet til smertene vil kreve ressurser som gjør at vår toleranse for annen anstrengelse blir redusert.