Verstefallstenkning

Hvordan en tolker smerten har betydning for smerteopplevelsen og håndteringen. Det er vanlig at personer med langvarig smerte engster seg for smerten. En tolker all smerte som en trussel og kan frykte at man har en alvorlig sykdom eller tilstand.

Verstefallstenkning (catastrophizing) er et ord for uforholdsmessig negative forventninger. Negative forventninger om mestring fører til dårligere tilpasning og kan bidra til overdreven passivitet og unngåelsesadferd (se under). Verstefallstenkning kan føre til økt usikkerhet, forvirring og følelse av maktesløshet. Forskning har vist klar sammenheng mellom verstefallstenkning og smerte.

Why
COLOURBOX