Selvrapporteringsskjema

Det finnes en rekke selvrapporteringsskjema. Disse er viktige som supplement til-, men ikke erstatning for-, kartleggingssamtalen. Bruk av skjema sikrer at viktig informasjon hentes inn på en standardisert måte. Hvis de brukes flere ganger i et forløp, kan de være viktige verktøy for å følge utviklingen i smertetilstand og funksjonsnivå. De enkleste skjemaene kartlegger smerteintensitet på en tallskala. Det er spesielt nyttig i forbindelse med akutt smerte, f.eks. etter en operasjon. For langvarig smerte anbefales skjema som omfatter både smerte, smerterelatert funksjon, søvn og psykisk helse. 

Du finner lenker til ulike skjema i avsnittet «Kjekt å vite/fordypningsstoff».

Selvrapporteringsskjema