Smertekartlegging

For å kunne gi adekvat smertebehandling, er kartlegging av pasientens smerteopplevelse viktig.

Smerteskåringsverktøy er nyttig for å kartlegge pasientens smerteopplevelse og for å vurdere effekten av smertelindrende tiltak. Det mest kjente er NRS, «numeric pain rating scale». Pasienten skal da angi smerten sin på en skala fra 0 til 10 hvor 0 er fravær av smerte og 10 er verst tenkelige smerte.

numeric pain scala

Det finnes ulike skåringsverktøy tilpasset ulike pasientgrupper; både voksne, barn, pasienter med kognitiv svikt og pasienter som ikke kan kommunisere verbalt.