Behandling ved langvarig smerte

Ved langvarig smerte oppstår en overfølsomhet i nervesystemet. Behandling av langvarig smerte handler derfor om å NEDREGULERE nervesystemet, slik at terskelen for hva som tolkes som smerte blir høyere. Kunnskap, trygghet, lære å forholde seg til følelser, tilvenne kroppen gradvis til fysisk aktivitet er blant faktorene som kan bidra til nedreguleringen.

Denne modulen handler om hvordan helsepersonell kan hjelpe pasienten til gradvis å ta livet tilbake og fylle hverdagen med meningsfulle aktiviteter, selv om smerten er tilstede. Overordnet er hensikten å styrke evnen til egenomsorg og hjelp til selvhjelp med mål om bedre livskvalitet og fungering.

Behandling ved langvarig smerte
COLOURBOX

Behandling av langvarige smerter er annerledes, og på flere måter en større utfordring, enn behandling av akutte smerter. Ved akutt smerte er behandlingsmålet å bli smertefri, mens målet ved langvarige smerter først og fremst er å øke funksjon og livskvalitet i tillegg til å dempe smerteopplevelsen. Likevel er en vanlig antakelse hos pasienter og helsepersonell at målet er å bli kvitt smerten. Denne antakelsen fører ofte til en uendelig jakt på å finne en årsak til smerten og en behandling som kan fjerne smerten. Hvis helsepersonell ikke har oppdatert kunnskap om langvarige smerter, kan man utilsiktet være med på å opprettholde denne jakten på en «quick fix». Dette kan vedlikeholde og forsterke engstelse, uro, stress, grubling og unngåelse og føre til tap av kontroll.

Behandling ved langvarig smerte fokuserer på å styrke evnen til egenomsorg og hjelp til selvhjelp med mål om bedre livskvalitet og fungering.