Spørsmål du kan stille pasienten

Spørsmål du kan stille pasienten
COLOURBOX

Spørsmål som helsepersonell kan stille for å hjelpe pasienten til bevisstgjøring og støtte i endringsarbeidet for å mestre hverdagen sin på en best mulig måte:

  • Hva tapper deg for energi?
  • Hva gir deg påfyll av energi?
  • Hjelpe pasienten til å forholde seg til hva som er realiteten her-og-nå, istedenfor «å sitte fast i» alt en klarte før.
  • Hva er viktig for deg?
  • Hva vil du prioritere nå?
  • Utforske interesser, ønsker og drømmer
  • Hva ville du ha gjort og hvordan ville livet vært uten smerter? Kan du gjøre noe av det samme, men kanskje i mindre skala?
  • Utforske tidligere mestringserfaringer, kan pasienten ta i bruk noe av dette i nåværende situasjon?
  • Hva er pasientens ressurser? Hvordan kan de utnyttes?