Hva er smerte

Smerte er et komplekst og sammensatt fenomen som omfatter både sansemessige, kognitive og emosjonelle forhold.
Den internasjonale smerteforeningen (IASP) definerer smerte slik:

«En ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse forbundet med, eller som tilsvarer opplevelsen forbundet med, faktisk eller potensiell vevsskade».

pain
AdobeStock

Dette forstås som at smerte er både en opplevelse og et symptom. En smerteopplevelse er et resultat av både nervesignaler, tanker og følelser. Hvordan vi tolker smerten, som farlig eller ufarlig, har også stor betydning for hvordan vi opplever smerten. Smerte kan oppleves og rapporteres uten at det foreligger vevsskade.

Smerte er et symptom og en personlig opplevelse. Det er bare den som opplever smerten som kan vite hvordan smerten kjennes.

Dette er det viktig at helsepersonell forstår og anerkjenner. Akutt smerte har ofte et tydelig og synlig uttrykk, mens langvarig smerte kan være usynlig for omgivelsene. Smerten uttrykkes ulikt fra person til person og kultur til kultur. Vil vi som helsepersonell vite om en pasient har smerter må vi derfor spørre pasienten direkte, dvs. gjøre en smerteanamnese.