Forekomst av langvarig smerte

forekomst
COLOURBOX

Langvarig smerte er et folkehelseproblem. I befolkningsundersøkelser oppgir 3 av 10 voksne i Norge at de lever med langvarig smerte [1]. Smertene har store konsekvenser både for den enkelte, med nedsatt fungering og livskvalitet, og for samfunnet for øvrig, med store samfunnsmessige kostnader og tap av arbeidskraft.

Hyppig forekommende smertetilstander er ryggsmerter, artrose, hodepine og migrene, magesmerter og fibromyalgi. Smerter i muskel- og skjelettsystemet utgjør den største gruppen [1]