Kunnskap

Kunnskap og forståelse om smerte er avgjørende for hvordan pasienten mestrer eller håndterer smertene og hverdagen. For å hjelpe pasienten med å forstå og akseptere sin smertetilstand, må helsepersonell ta utgangspunkt i pasientens egen forståelse av smertene. Pasienten kan ha forestillinger om smertetilstanden som gir unødig grunn til bekymring og forsiktighet. Det vet vi ikke noe om hvis vi ikke spør. Hvis pasienten tror at smertene representerer en fare, vil konsekvensen bli beskyttelse og unngåelse. Kunnskap og forståelse om langvarige smerter er en viktig forutsetning for trygghet, som igjen er nødvendig for å kunne jobbe videre med mestring.

Engstelse og uro kan forsterke smerteopplevelsen, mens trygging og forståelse kan dempe smerten.