Kartleggingssamtale

Kartleggingssamtale
En kartleggingssamtale bør inneholde disse elementene:

1.     Smertehistorie

 • Smertens lokalisasjon, beskrivelse av type smerte, smerteintensitet, tidspunkt for start og videre utvikling av smerte
 • Forverrende og lindrende faktorer
 • Tidligere utredninger
 • Tidligere behandling (kirurgi, medikamenter, fysioterapi, samtalebehandling, øvelser, rehabilitering, «naturmedisin/alternativ behandling» eller annet): Effekter eller bivirkninger av disse

2.     Fungering i hverdagen

 • Daglige funksjoner (Activities of daily living, ADL)
 • Fysisk aktivitet
 • Unngåelsesatferd eller overytelse (aktivitetsregulering)
 • Bruk av alkohol og andre rusmidler

3.     Sosiale forhold

 • Familie og nettverk
 • Jobb, utdanning, trygdeytelser
 • Økonomi

4.     Psykologiske forhold

 • Barndom og oppvekst
 • Angst og depresjon.
 • Vestefallstenkning
 • Alvorlige livshendelser
  • (Rusmiddelproblemer i familien, fysisk, psykisk eller seksuell vold, mobbing, familiekonflikter eller annet)
 • Pågående belastninger

5.     Utmattelse

6.     Søvn

7.     Mestringsstrategier i hverdagen (pasientens ressurser)